ÅRETS HEMSIDA 2014

För första gången utser Citizen lab och E-navigatorn ”Årets hemsida 2014”. Efter att ha anlyserat och mätt 75 svenska myndigheters hemsidor utses vinnare i tre kategorier; Helhetsupplevelse, Förnyelse och Grund. Resultatet kommer från mät- och analysmetoden Mystery Citizen. Det pågår ett engagerat och, i de flesta fall, målmedvetet arbete kring hemsidorna. Citizen lab vill uppmärksamma vinnarna för att inspirera andra till att skapa sin egen framgångsrika framtid i den digitala världen. 

 

Bästa helhetsupplevelse: Sveriges Riksbank

Första kategorin inom ”Årets hemsida 2014” är bästa helhetsupplevelse och högst totalpoäng. Således är det poängen av samtliga 26 framgångsfaktorer och 120 mätparametrar som avgör detta resultat. De som hamnar i topp har en stark helhet och lyckas inte bara uppfylla grundnivån utan har även bra uppfyllelse av förändring och förnyelse på sajten.

Sveriges Riksbank har en genomtänkt hemsida med både ”inifrån och ut”-perspektiv (spegling av verksamheten) och ett ”utifrån och in”-perspektiv (målgruppsinriktad) vilket gör den till en vinnande sajt. Hemsidan vänder sig mot såväl näringsliv, forskare och finansiella aktörer som till privat-personen. De uppfyller alla värdeområden på ett jämt fördelat sätt vilket gör att de får högst totalpoäng. Sveriges Riksbank är tydlig i sitt uppdrag och i sin kommunikation. De förpackar sin information och kunskap på ett föredömligt sätt. Däremot finns vissa brister kring tillgängligheten på Riksbankens hemsida.

Citizen Lab gratulerar Riksbanken till årets hemsida inom helhetsupplevelse!

 
 

Förnyelse: Försvarsmakten

Andra kategorin inom ”Årets hemsida 2014” är bästa förnyelse d.v.s. högst poäng inom förnyelsenivån. Här värdesätts förmågan att bryta ny mark på nätet, erbjuda nya funktioner och inte minst att vara personlig samt väl integrerad med de övriga kanalerna som myndigheterna använder för att bedriva sin verksamhet.

Bästa förnyaren är Försvarsmakten som har kommit långt i digitaliseringen. De har en föredömlig navigering på hemsidan och har en stor dos personlighet med personer som beskriver myndigheten via filmer och bloggar. Allt sammankopplat via hemsidan.

Citizen Lab gratulerar Försvarsmakten till årets hemsida inom förnyelse!

 
 

Grund: Statens skolverk

Tredje kategorin inom ”Årets hemsida 2014” är bästa grund d.v.s. högst samlade poäng inom grundnivån. De har nått upp till 83% uppfyllelse på grundnivån och de är tydliga med sitt uppdrag och kontaktuppgifter på startsidan. Dokument har tydlig information om storlek och innehåll och både externa och interna länkar är tydliga.

Citizen Lab gratulerar Skolverket till årets hemsida inom nivån Grund!