E-navigatorn 2014


Vi genomför E-navigatorn 2014, svenska myndigheter. Denna rapport innehåller tre delar; en analys över 75 myndigheters hemsidor enligt en unik metod, en enkätundersökning som myndigheterna svarat på samt en omvärldsanalys inom den digitala världen. Detta resulterar i en övergripande rapport som tillhandahålls kostnadsfritt, samt möjligheten till en fördjupad analys av den specifika myndigheten (denna del kan enbart köpas av den specifika myndigheten). Vi erbjuder också en anpassad workshop med utgångspunkt från den fördjupade analysen. 

Dessa delar ger oss en unik bild över förutsättningar, nuvarande position samt rekommendationer på väg framåt. 

 
 

1. Den övergripande rapporten

Välkommen att ta del av E-navigatorn 2014, den övergripande versionen. Rapporten innehåller en analys över 75 myndigheters hemsidor, redovisar övergripande resultat och beskriver metoden. Rapporten ger även en sammanställning av enkätundersökningen samt en trendanalys med tre konkreta områden som påverkar myndigheters hemsidor och kan ge nya utvecklingsidéer. 

Pris: 0 kr (kostnadsfri) 

2. Den fördjupade analysen

Den fördjupade analysen ger mer av det mesta. Det är en fördjupad analys av den specifika myndigheten utifrån vår modell, Mystery Citizen. Resultatet presenteras utifrån 26 framgångsfaktorer med kommentarer och rekommendationer. Vi ger er svar på nuvarande position i förhållande till 75 myndigheter samt hur ni kan utveckla hemsidan utifrån våra värdeområden, med fokus på konvertering.

Pris: 20 000 kr (2014)

3. Workshop

Vi erbjuder en spännande framtidsworkshop kring E-navigatorn och den fördjupade analysen. Vi går på djupet kring er myndighets nuvarande position för hemsidan, dess förutsättningar och ger förslag på utvecklingsområden. Framförallt bjuder vi in till en kreativ arbetsdag med fokus på ny kunskap och nya idéer!

Pris: 20 000 kr (2014