Om E-navigatorn - rapporten


Vi genomförde den första E-navigatorn svenska myndigheter, 2014. Denna rapport innehåller tre delar; en analys över 75 myndigheters hemsidor enligt en unik metod, en enkätundersökning som myndigheterna svarat på samt en omvärldsanalys inom den digitala världen. Detta resulterar i en övergripande rapport som tillhandahålls kostnadsfritt, samt möjligheten till en fördjupad analys av den specifika myndigheten (denna del kan enbart köpas av den specifika myndigheten).Dessa delar ger oss en unik bild över förutsättningar, nuvarande position samt rekommendationer på väg framåt.

Nu håller vi på och jobbar med E-navigatorn 2016 som vi gör enligt samma metod som 2014. Denna kommer att vara klar under sensommaren 2016. Håll utkik - vi uppdaterar hemsidan med mer information.

 

Figur: Navigation och E-navigation


För vem gör vi detta?

E-navigatorn vänder sig till myndigheter som vill ha ny relevant kunskap och verktyg för att utveckla sin hemsida och digitala plattform. De målgrupper som E-navigatorn vänder sig till är:

  1. Kommunikationsdirektörer eller informationschefer som beslutar om hemsidan, som ska inspirera sitt team med det fortsatta arbetet kring hemsidan och ge underlag för att internt kommunicera hemsidan med ledning och styrelse.
  2. Webbansvariga och webbredaktörer som jobbar praktiskt med hemsidan i sitt dagliga arbete.
  3. IT-avdelningen på myndigheten som i flera fall är drivande i att utveckla eller köpa in tjänster och produkter för hemsidan samt utveckla E-tjänsterna.


Varför gör vi detta?

Vi är övertygade om att vi i framtiden kommer se tillbaka på det digitala skiftet som en av de viktigaste revolutionerna vi sett. Vi lever idag i en digital värld och många myndigheter har valt hemsidan som sin viktigaste kommunikationskanal. Regeringen har beslutat att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Vidare ska tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbplatser ska öka. Samtidigt sker det stora investeringar på nya sajter och E-tjänster som påverkar hela inriktningen och organisationen för en myndighet. Här vill vi stå för kunskap, idéer och inspiration för att stärka besökarens digitala upplevelse av offentliga Sverige. Detta gör vi genom E-navigatorn.

Vi vill med E-navigatorn uppmärksamma myndigheters hemsidor utifrån modeller från andra branscher men översatt till en digital offentlig värld. Vi vill också uppmärksamma myndigheters hemsidor med utmärkelser för olika positiva prestationer som görs på myndigheterna.


När och hur gör vi det?

Vi testar myndigheters hemsidor varje eller vartannat år. Enkäterna genomförs i maj/juni och analyserna under juni/juli. Det tar tid att gå igenom 5 värdeområden och 120 mätparametrar på varje myndighets hemsida. Likaså att sammanställa enkäterna, men det är möjligt då vårt team har lång erfarenhet av verksamhetskritiska sajter och e-handel.

I en fördjupad analys får man mer av det mesta. Framförallt mer om metoden och en detaljerad genomgång av den specifika myndighetens hemsida och de poäng man tilldelats. Analysen och rekommendationerna är helt skräddarsydda till den specifika myndigheten. Leverans på denna fördjupade rapport är ca 1-2 veckor.